Planer operacji technologicznych > Zarządzanie operacjami

Drukuj

Zarządzanie operacjami

Na liście menu Zlecenia dostępne są dodatkowe opcje: Plan dnia, Zbiorcza karta pracy i Przegląd operacji. Służą one do zarządzania operacjami występującymi na zleceniach produkcyjnych.

 

img_114