Ustawienia > Ustawienia główne > Zakładka Magazyny

Drukuj

Zakładka Magazyny

img_14

 

Możliwe do wyboru magazyny zależą od wcześniej dodanych magazynów w ustawieniach Magazyny.

 

Pola zakładki Magazyny:

Domyślny magazyn docelowy – magazyn docelowy dla produktów; wybór z listy rozwijanej.

Domyślny magazyn źródłowy – magazyn źródłowy, z którego pobierane będą surowce; wybór z listy rozwijanej.

Domyślny magazyn dla odpadów – magazyn odpadów; wybór z listy rozwijanej.

Typ dok. mag. z typu zlecenia – pole powinno być zaznaczone, ponieważ powoduje uwidocznienie kolumn z typami dokumentów.

Magazyn produkcji w toku – magazyn, na który przesuwane są towary będące w toku produkcji; wybór z listy rozwijanej.

Typy dokumentu przesunięcia (MM-), Typ dokumentu przyjęcia z produkcji, Typ dokumentu wydania do produkcji – wybór z listy wcześniej zdefiniowanych typów dokumentów w module Symfonia ERP Handel.

 

Typy dokumentów magazynowych Przyjęcia z produkcji, Wydania do produkcji oraz ich korekt tworzone w module Symfonia ERP Handel muszą mieć charakter: Przychód wewnętrzny, Rozchód wewnętrzny i analogicznie korekt. Nie należy nadawać dokumentom charakteru: Przyjęcie z produkcji, Wydanie do produkcji.

 

Ustawień: Typ dok. mag. z typu zlecenia, Typ dokumentu przesunięcia (MM-), Typ dokumentu przyjęcia z produkcji, Typ dokumentu wydania do produkcji nie należy zmieniać w trakcie pracy z programem. Zmiany można dokonać tylko po zamknięciu wszystkich zleceń.

 

Zobacz także:

Przesunięcie magazynowe