Ustawienia > Magazyny

Drukuj

Magazyny

Funkcja umożliwia definiowanie magazynów, które będą używane w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją.

 

Magazyn dodawany jest poprzez wybór magazynów zdefiniowanych wcześniej w module Symfonia ERP Handel. Przycisk Dodaj otwiera kolejne okno z listą magazynów modułu Handel.

 

img_10