Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Sposób kalkulacji ceny

Drukuj

Sposób kalkulacji ceny

Ważnym czynnikiem przy zakładaniu karty jest ustalanie sposobu kalkulacji ceny dla technologii.

 
W karcie produkcyjnej można wybrać następujące sposoby kalkulacji ceny:

cena ewidencyjna,

cena z pozycji karty,

ceny zakupu,

ceny zakupu + koszty.

 

Dla wygenerowanego zlecenia nie można zmienić sposobu kalkulacji ceny.

 

Kalkulacja w/g ceny ewidencyjnej

Sposób kalkulacji według ceny ewidencyjnej jest najprostszym sposobem kalkulacji. Jest to cena wpisana w karcie produkcyjnej w polu Cena ewidencyjna (zazwyczaj definiowana jest przez księgową). Cena ta jest niezmienna i nie zależy od ilości surowców, ceny, ilości operacji itp.

 

Kalkulacja w/g ceny z pozycji karty

Cena wyliczana z pozycji karty jest zależna od wszystkich składników karty i niezależna od cen zakupu materiałów, wykonanych operacji i poniesionych kosztów. Podczas wyliczania tej ceny są brane pod uwagę wszystkie dodane na karcie produkcyjnej materiały, operacje i koszty.

 

Dla tego typu kalkulacji cen nie stosuje się ceny stałej dla kosztów dodatkowych.

 

Kalkulacja w/g ceny zakupu

Ten sposób kalkulacji bazuje na cenach wynikających z dokumentów przyjęcia magazynowego i zależy od ilości zużytych surowców. Nie są natomiast tutaj uwzględniane operacje i koszty.

 

Przy tym sposobie kalkulacji należy przed zamknięciem zlecenia rozliczyć wszystkie pozycje zlecenia, w tym głównie zużycie rzeczywiste. Przy zamknięciu zlecenia następuje wyliczenie kosztów produktu. System szuka aktualnych cen partii zużytych materiałów w zleceniu. Po wyliczeniu cena ostateczna korygowana jest przy pomocy korekty przychodu (korekty do dokumentu przyjęcia z produkcji). Cena na dokumentach Przyjęcia z produkcji w trakcie realizacji zlecenia jest tymczasowa i stąd konieczność uzupełnienia danych i rozliczenia zlecenia przed zamknięciem tak, aby uzyskać prawidłową cenę wyrobu. W przypadku, gdy towar został już częściowo wydany generowana jest również korekta wartości magazynu.

 

Kalkulacja w/g ceny zakupu + koszty (dokumentów magazynowych + pozycje niemagazynowe karty)

W tym sposobie kalkulacji:

operacje wyliczane są po koszcie jednostkowym pobieranym z karty produkcyjnej,

surowce wyliczane są zawsze według ceny magazynowej i ilości rzeczywistej,

można dodawać koszty w zleceniu o ile zlecenie zostało wygenerowane w trybie ręcznym (pole Sposób pobrania w karcie) i zostały nadane odpowiednie uprawnienia (dopisywanie / usuwanie kosztów),

 

Przy tym sposobie kalkulacji następuje automatyczne rozliczanie zużycia rzeczywistego wynikającego z dokumentów rozchodowych. Przy zamknięciu zlecenia następuje wyliczenie kosztów produktu. System szuka aktualnych cen partii zużytych materiałów w zleceniu. Po wyliczeniu cena ostateczna korygowana jest przy pomocy korekty przychodu (korekty do dokumentu przyjęcia z produkcji). Cena na dokumentach Przyjęcia z produkcji w trakcie realizacji zlecenia jest tymczasowa i stąd konieczność uzupełnienia danych i rozliczenia zlecenia przed zamknięciem tak, aby uzyskać prawidłową cenę wyrobu. W przypadku, gdy towar został już częściowo wydany generowana jest również korekta wartości magazynu.