Strona startowa

Drukuj

Rozpoczęcie pracy

Uruchomienie modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją następuje po zalogowaniu się do wybranej firmy.

 

Pole Firma to lista rozwijana, na której będą widoczne dostępne dla użytkownika firmy. Pierwsze logowanie do firmy powinno odbyć się użytkownikiem w roli administratora. Po wskazaniu sposobu logowania oraz parametrów użytkownika, należy użyć przycisku Zaloguj.

 

Zarządzanie listą firm oraz użytkownikami systemu, w tym nadawanie administratorowi modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją systemowego zestaw praw Administrator modułu Zarządzania Produkcją przeprowadza się w module Symfonia ERP Administracja. Więcej informacji na temat przeznaczenia i wykorzystania modułu Administracja można uzyskać w dokumentacji użytkownika do tego modułu.

 

Symfonia ERP Panele meldunkowe - logowanie >>