Planer operacji technologicznych > Zarządzanie operacjami > Przegląd operacji

Drukuj

Przegląd operacji

Funkcja Przegląd operacji pozwala wyświetlić listę wszystkich zaharmonogramowanych operacji technologicznych.

 

img_117

 

Status operacji jest określany w postaci kolorów i pogrubień czcionki pozycji na liście:

czarne - operacje zaplanowane. Ich realizacja mieści się w zaplanowanym czasie,

czerwone/kursywa - operacje opóźnione. Start operacji powinien już nastąpić,

czerwone/pogrubienie - operacje opóźnione. Koniec operacji powinien już nastąpić.

 

Przycisk Pokaż zlecenie, po zaznaczeniu operacji na liście wyświetla zlecenie, na którym jest realizowana dana operacja. Zmień status pozwala zmienić status wybranej operacji na Rozpoczęta lub Zakończona.

 

Przy zmianie statusu operacji na Zakończona, jeśli realizuje ją więcej niż jedno stanowisko należy pamiętać, że taka zmiana statusu zakończy operację również dla pozostałych stanowisk nawet, jeśli faktycznie nie zakończyły on realizacji operacji.

 

Opcja Wydruk listy pozwala wydrukować listę operacji.

 

W oknie tym za pomocą filtrów można przeszukiwać listę wszystkich operacji. Dla przykładu, jak widać na rysunku poniżej, dla Daty rozpoczęcia uruchomiony został filtr, w którym można określić nowe parametry wyszukiwania.

img_118

 

Również wpisywanie fraz w górnym wierszu pozwala przeszukiwać listę operacji.