Planer operacji technologicznych > Zarządzanie operacjami > Plan dnia

Drukuj

Plan dnia

Funkcja Plan dnia wyświetla listę operacji zaplanowanych do wykonania do dnia bieżącego. W oknie Plan pracy na dzień, po użyciu przycisku „Szukaj” wyświetlana jest lista zadań „na dziś”. W lewym górnym rogu znajduje się przycisk Stanowisko będący jednocześnie filtrem stanowisk realizujących operacje z listy.

img_115

 

Z poziomu okna Plan pracy na dzień można zmienić status operacji na rozpoczętą lub zakończoną (Zmień status > Operacja rozpoczęta / Operacja zakończona) oraz podejrzeć zlecenie, z którego wynika dana operacja (Pokaż zlecenie).  

 

Na liście zleceń będą też widoczne informacje związane z terminowością zleceń. W postaci podświetlenia na czerwono będzie komunikowany status operacji np. operacja przeterminowana.

Listę operacji można wydrukować przyciskiem Wydruk listy.