Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Lista zleceń

Drukuj

Lista zleceń

Po wybraniu rodzaju zlecenia zostanie wyświetlona lista wygenerowanych zleceń: Otwarte, W toku, Zakończone, Zamknięte, Wszystkie.

Ze względu na ilość możliwych do wyświetlenia zleceń na liście zleceń wszystkich, nie jest wyświetlana lista tych zleceń. Można wyszukać zlecenie po numerze lub produkcie albo odświeżyć listę wszystkich zleceń przyciskiem Szukaj.

 

img_54

 

Pierwszy wiersz umożliwia filtrowanie listy zleceń według zadanych kryteriów. Aby otworzyć dane zlecenie należy dwukrotnie na nim kliknąć lub zaznaczyć wybrane zlecenie i wybrać przycisk Dane. Przycisk Wydruk listy umożliwia wydrukowanie listy zleceń.

 

Powiązania zleceń, czyli zlecenia główne i kolejne podzlecenia wynikają z rozpisanej struktury na planie produkcyjnym.

 

Na liście zleceń widać takie informacje jak: priorytet oraz status zlecenia, daty rozpoczęcia i zakończenia (będą automatycznie uzupełniane przy włączonej funkcjonalności harmonogramowania produkcji), termin realizacji, rodzaj zlecenia (główne lub podzlecenie), źródło (zlecenie z planu lub tworzone bezpośrednio z karty technologicznej), numery zlecenia i numer planu, data utworzenia zlecenia, pozycja do wytworzenia realizowana na zleceniu, kod karty technologicznej, typ zlecenia, sposób realizacji zlecenia (ręczny lub automatyczny), procent realizacji zlecenia, ilość zaplanowana do wyprodukowania, ilość wyprodukowana, nazwa produktu, numer zamówienia sprzedaży z Handlu oraz okres (miesiąc i rok).

 

Na liście zleceń zamkniętych znajduje się przycisk Kontynuuj zlecenie:

img_55

 

Widoczność tej funkcjonalności zależna jest od posiadanych przez użytkownika uprawnień (uprawnienie: Status: wznowienie zlecenia). Jeśli zlecenie nie zostało zrealizowane w całości, to po użyciu tego przycisku może zostać wygenerowane nowe zlecenie na pozostałą do wytworzenia ilość wyrobu.

 

Na liście zleceń zakończonych dostępna jest opcja Rozlicz i zamknij zlecenie:

img_56

 

Widoczność tej funkcjonalności zależna jest od posiadanych przez użytkownika uprawnień (uprawnienie: Operacje zbiorcze: zamknięcie zleceń).