Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne > Kopiowanie karty technologicznej

Drukuj

Kopiowanie karty technologicznej

Kopiowanie karty technologicznej umożliwia szybkie stworzenie nowej karty o zbliżonych parametrach.  Aby skopiować kartę należy wskazać ją na liście kart, a następnie wybrać przycisk Kopiuj widoczny w górnym panelu okna listy kart. Pojawi się okno Kod karty, w którym wpisuje się nowy kod karty.

 

img_41

 

W nowej karcie wprowadza się nową nazwę oraz można dodać lub zmodyfikować składniki karty. Skopiowana karta ma status Robocza. Karta z tym statusem nie jest dostępna na planach produkcyjnych.