Kreator raportów > Zapytanie SQL

Drukuj

Zapytanie SQL

Zapytanie SQL to podstawowy element każdego raportu, zwracający dane z bazy systemu do szablonu. W ogólności możemy konstruować dowolne zapytania w oparciu o składnię SQL.

 

Najprostszy przykład (bez kryteriów) wygląda następująco:

SELECT * FROM ProductionOrder

 

Przykład ten spowoduje wynikowo zwrócenie wszystkich nagłówków zleceń do szablonu raportu.

 

Oprócz zapytania SQL, należy zdefiniować przy nowym raporcie następujące pola:

Nazwa ekranowa - nazwa raportu na liście,

Nazwa fizyczna - nazwa pliku z szablonem raportu (bez rozszerzenia),

Kolejność - kolejność na liście,

Parametry raportu - kryteria wywołania raportu.

 

Każdy raport można wywołać ze zdefiniowanym zakresem – data od, data do, typ zlecenia, etc.

 

Zdefiniowane parametry użytkownik musi wpisać w oknie wywołania raportu. Raport bez zdefiniowanych warunków pobierze wszystkie dane, które zwróci zapytanie SQL.

 

hmtoggle_plus1        Warunki typu data


hmtoggle_plus1        Warunki typu tekst


hmtoggle_plus1        Warunki typu lista rozwijalna/combo


hmtoggle_plus1        Warunki typu lista