Aplikacja mobilna > Płatności > Wystawianie płatności dla jednego dokumentu sprzedaży

Drukuj

Wystawianie płatności dla jednego dokumentu sprzedaży

Użytkownik ma również możliwość wystawienia płatności dla jednej faktury lub wystawienia grupowego dokumentu płatności (dla kilku faktur). Aby wystawić dokument płatności dla wybranej faktury, należy zaznaczyć checkboxem wybrany dokument sprzedaży oraz kliknąć, widoczny na dole ekranu, przycisk Wystaw.

 

imgmh_23_8_103

 

Na ekranie wyświetli się okno opcji, w którym użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności:

Gotówka – płatność gotówką;

Terminal – płatność za pomocą terminala SumUp Air lub PAX.
Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp
Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX

 

Okno z wyborem formy płatności zostanie wyświetlone tylko jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel lub w ustawieniach użytkowników mobilnych zostanie ustawiony Terminal płatniczy – SumUp lub PAX.

W przypadku, gdy terminal nie będzie wskazany w ustawieniach, automatycznie zostanie wystawiony dokument KP.

 

imgmh_23_8_104

 

Następnie należy potwierdzić przyjęcie płatności.

 

imgmh_23_8_105

 

Na ekranie wyświetli się komunikat zawierający numer dokumentu sprzedaży oraz kwotę wpłaty. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie okna bez wystawienia dokumentu płatności. Przycisk Potwierdź powoduje wystawienie dokumentu płatności i przeniesienie użytkownika do ekranu, gdzie na liście wszystkich wystawionych dokumentów płatności będzie znajdował się wystawiony dokument. Dokument sprzedaży, dla którego została wystawiona płatność  nie będzie już widoczny w oknie płatności, a w kartotece Faktury będzie posiadał status „opłacone”.

 

imgmh_23_8_106