Aplikacja mobilna > Płatności > Wystawianie grupowego dokumentu płatności

Drukuj

Wystawianie grupowego dokumentu płatności

Aby wystawić dokument płatności dla kilku dokumentów sprzedaży, należy zaznaczyć checkboxem wybrane faktury oraz kliknąć, widoczny na dole ekranu, przycisk Wystaw.

 

imgmh_23_8_107

 

Na ekranie wyświetli się okno opcji, w którym użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności:

Gotówka – płatność gotówką;

Terminal – płatność za pomocą terminala SumUp Air lub PAX.
Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp
Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX

 

Okno z wyborem formy płatności zostanie wyświetlone tylko jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel lub w ustawieniach użytkowników mobilnych zostanie ustawiony Terminal płatniczy – SumUp lub PAX.

W przypadku, gdy terminal nie będzie określony w ustawieniach, automatycznie zostanie wystawiony dokument KP.

 

imgmh_23_8_108

 

Po wyborze formy płatności na ekranie wyświetli się komunikat zawierający numery dokumentów sprzedaży oraz kwotę całkowitą wpłaty. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie okna bez wystawienia dokumentu KP. Przycisk Potwierdź powoduje wystawienie dokumentu płatności dla zaznaczonych wcześniej dokumentów sprzedaży. Dokumenty sprzedaży, które zostały rozliczone nie będą już widoczne w oknie płatności, a w kartotece Faktury będą posiadały statusy „opłacone”.

 

imgmh_23_8_109