Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > Ustawianie dodatkowych statusów zamówienia

Drukuj

Ustawianie dodatkowych statusów zamówienia

Po wysłaniu zamówienia obcego z aplikacji Symfonia Mobilny Handel, użytkownik handlowy ma możliwość ustawienia na nim dodatkowych wymiarów, które zostaną wyświetlone w aplikacji mobilnej w szczegółach danego zamówienia (po wcześniejszym wykonaniu synchronizacji danych). Uzupełnione wymiary stanowią dodatkową informację dla handlowca – może to być informacja o wewnętrznym statusie np. czy zamówienie zostało opłacone. Użytkownicy definiują wymiary według własnych potrzeb.

 

W celu ustawienia dodatkowych wymiarów na zamówieniu należy przejść do kartoteki Zamówienia obce w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, zaznaczyć dane zamówienie na liście, po czym wybrać Operacje > Własne pola dokumentów.

 

imgmh175

 

Wyświetli się okno, w którym znajduje się tabela prezentująca pola własne zamówienia obcego. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

pole wyboru Użyj określające czy pole własne jest wyświetlane w aplikacji mobilnej;

nazwa pola własnego – mh Brutto przed rabatem, mh Netto przed rabatem, mh Rabat, mh Termin dostawy,mh Wystawił dokument, mh Główny handlowiec, mh Rodzaj dostawy, mh Status 1 i mh Status 2;

wartość pola własnego.

 

imgmh176

 

Listy elementów pól własnych mh Wystawił dokument i mh Główny handlowiec zawierają elementy słownika cm Mobilny użytkownik. Lista elementów pola własnego mh Rodzaj dostawy zawiera elementy słownika mh Rodzaje dostawy. Lista elementów pola własnego mh Status 1 zawiera elementy słownika mh Status 1 natomiast lista elementów pola mh Status 2 zawiera elementy słownika mh Status 2.

 

imgmh177

 

Po ustawieniu pól własnych dokumentu należy kliknąć przycisk OK.

 

Pola własne można również ustawić otwierając formatkę wybranego zamówienia, a następnie wybierając opcję Informacje > Własne pola.

 

Ustawione statusy są prezentowane w kartotece Zamówień obcych.

 

imgmh178

 

W aplikacji mobilnej po wykonaniu synchronizacji danych, widoczne są tylko statusy: mh Wystawił dokument, mh Główny handlowiec, mh Status 1 oraz mh Status 2.  

 

imgmh179

 

Pole własne mh Status 1 przekazuje informację o statusie zamówienia z powodami cen poniżej minimalnych w zależności od stanu akceptacji zamówienia (więcej informacji: Wysyłka zamówienia do akceptacji z powodami cen poniżej minimalnych).

 

Dodatkowo, jeśli element słownika mh Status 1 ustawiony jako pole własne mh Status 1 ma zaznaczony atrybut Licz do limitów, zamówienie będzie liczone do limitów kupieckich. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy w ustawieniach modułu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel zaznaczona jest jedna z opcji obliczania limitów na podstawie zamówień obcych z statusem mh Status 1 (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia - Mobilny Handel).

 

imgmh520