Aplikacja mobilna > Zamówienia > Wysyłka zamówienia do akceptacji (ceny poniżej min.)

Drukuj

Wysyłka zamówienia do akceptacji (ceny poniżej min.)

Przy zaznaczonym ustawieniu Wysyłaj PDF z zamówieniem do akceptacji (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel) w momencie złożenia zamówienia z pozycjami, które mają ceny poniżej minimalnych, na podane w słowniku mh Powody cen poniżej minimalnych adresy email zostaną wysłane zamówienia w formacie PDF do akceptacji.

 

Mail nie zostanie wysłany, jeśli powód został podany ręcznie po wybraniu opcji Indywidualny powód lub dla danego powodu nie jest przypisany adres email.

 

imgmh659

 

imgmh660

 

Wysłany na maila dokument zawiera powód ceny minimalnej przy pozycji oraz przyciski Akceptuje i Odrzucam.

 

W przypadku wybrania na dokumencie opcji Akceptuje wyświetli się komunikat Zamówienie zostało zaakceptowane. Po wybraniu Odrzucam wyświetli się informacja Zamówienie zostało odrzucone. W przypadku próby ponownej akceptacji lub odrzucenia tego samego dokumentu wyświetli się informacja Status został już zmieniony i nie może zostać zmieniony ponownie.

 

imgmh661

 

Użytkownik może sprawdzić status zamówienia w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel otwierając okno Własne pola wybranego dokumentu zamówienia obcego. Statusy przypisywane są w polu mh Status 1 według ustawień modułu Mobilny Handel (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel):

Status gdy zamówienie oczekuje na akceptacje - żaden powód nie został jeszcze zaakceptowany ani odrzucony;

Status gdy zamówienie jest częściowo zaakceptowane - jeden z powodów został zaakceptowany;

Status gdy zamówienie zostanie zaakceptowane - wszystkie powody zostały zaakceptowane;

Status gdy zamówienie zostanie odrzucone - przynajmniej jeden z powodów został odrzucony.

 

imgmh662