Aplikacja mobilna > Płatności > Automatyczne rozliczanie płatności

Drukuj

Automatyczne rozliczanie płatności

Użytkownik ma możliwość rozliczenia płatności automatycznie wpisując w pole Kwota płatności kwotę gotówki do przyjęcia, a następnie klikając przycisk Rozlicz automatycznie. Wówczas wprowadzona płatność zostanie rozłożona pomiędzy nieopłacone faktury kontrahenta. W pierwszej kolejności płatność jest przypisywana do nieopłaconych dokumentów sprzedaży, których termin zapłaty jest najbliższy.

 

imgmh_23_8_100

 

Aby wystawić dokument płatności należy skorzystać z przycisku Wystaw.

 

Na ekranie wyświetli się okno opcji, w którym użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności:

Gotówka – płatność gotówką;

Terminal – płatność za pomocą terminala SumUp Air lub PAX.
Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp
Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX

 

Okno z wyborem formy płatności zostanie wyświetlone tylko jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel lub w ustawieniach użytkowników mobilnych zostanie ustawiony Terminal płatniczy – SumUp lub PAX.

W przypadku, gdy terminal nie będzie wskazany w ustawieniach, automatycznie zostanie wystawiony dokument KP.

 

imgmh_23_8_101

 

Następnie należy potwierdzić przyjęcie płatności. Przycisk Anuluj przerywa operację.

 

imgmh_23_8_102