Wynagrodzenia > Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP > Zerowe składki na FP i FGŚP po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego

Drukuj

Zerowe składki na FP i FGŚP po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego

Wobec pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym pracodawcy przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Symfonia ERP Kadry i Płace uwzględnia wystąpienie takich okoliczności i nalicza te składki, jako finansowane przez budżet państwa w okresach, gdy pracownik jest przypisany do wzorca Zerowe składki FP i FGŚP.

 

hmtoggle_plus1Zdarzenie przypisujące do wzorca

hmtoggle_plus1Ręczne przypisanie pracownika do wzorca

hmtoggle_plus1Modyfikacja przypisania pracownika do wzorca

 

Zobacz także:

Zerowe składki na Fundusz pracy i FGŚP

Przypisywanie pracowników do wzorców