Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Zapisy RCP na kalendarzu pracownika

Drukuj

Zapisy RCP na kalendarzu pracownika erp_rcp

Podgląd zarejestrowanych zapisów RCP w kalendarzu pracownika dostępny jest dla widoku dziennego i tygodniowego.

Domyślnie wyświetlanie zapisów RCP w kalendarzu jest wyłączone. Aby je włączyć:

1.W oknie Pracownik przejdź na zakładkę Kalendarz.

2.Kliknij prawym przyciskiem myszy na kalendarzu i z menu podręcznego wybierz Wyświetlanie.

3.W oknie Wyświetlanie danych kalendarzowych zaznacz Pokaż zapisy RCP dla widoku dziennego oraz widoku tygodniowego.

4.Zatwierdź ustawienia przyciskiem Zapisz.