Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Zaokrąglanie czasu wejscia i wyjścia

Drukuj

Zaokrąglanie czasu wejscia i wyjścia erp_rcp

Ustawienia zaokrąglania zapisów z rejestratorów czasu pracy umożliwiają określenie sposobu i precyzji zaokrągleń dla poszczególnych pracowników, grup pracowników przypisanych do wzorców lub dla całej firmy.

Domyślnie ustawienia zaokrągleń przechowywane są w zestawie kadrowym Dane osobowe pracownika > RCP w elementach:

Zaokrąglanie czasu wejścia (RCP)

Zaokrąglanie czasy wyjścia (RCP)

 

Aby ustawić precyzję zaokrąglania dla:

hmtoggle_plus1Pracownika
hmtoggle_plus1Pracowników przypisanych do wzorca
hmtoggle_plus1Całej firmy