Kartoteki > Schematy numerowania > Wykorzystanie parametów numerowania

Drukuj

Wykorzystanie parametów numerowania

Odwołanie do parametru w schemacie (pola Zasięg, Schemat) tworzone jest przez dodanie znaku # do nazwy parametru np: #nazwa. Wszystkie znaki oddzielone od parametru znakiem specjalnym (np: /,\,-,&,*...) lub spacją traktowane są jako stała wartość tekstowa schematu numerowania.

Jeżeli wartość parametru będzie zawierać w sobie tekst poprzedzony znakiem # program potraktuje to jak odwołanie do innego parametru o podanej nazwie. W ten sposób można tworzyć makrodefinicje. Na przykład tekst #par1-#par2 oznacza: weź wartość parametru par1, następnie znak – (myślnik), a następnie wartość parametru par2. Gdyby wartość parametru par1 była następująca #par3-#par4 oznacza to, że tekst #par1-#par2 jest tożsamy tekstowi #par3-#par4-#par2.

 

Przykład

#r/#M/#D LP-#n2

č

14/07/01 LP-03

W przykładzie wykorzystane zostały parametry predefiniowane.

 

Wartość danej po inicjalizacji licznikiem może być edytowana przez użytkownika. Wartość licznika wyliczana jest tylko w przypadku, gdy wartość danej jest pusta. Czyli operacje takie jak anuluj zmiany czy przelicz komórkę zadziałają tylko wtedy, gdy pole na formatce jest puste.

 

Zobacz także:

Parametry numerowania