Kartoteki > Raporty > Widok wydruku ZUS Z-3 i Z-3a

Drukuj

Widok wydruku

W oknie podglądu raportu można przejrzeć raport przed wydrukiem oraz wykonać inne czynności związane z raportem. Tytuł okna zależy od wybranego raportu.

 

Drukuj

 

Drukuj umożliwia wydrukowanie raportu na drukarce.

Wyślij za pomocą e-mail

Wyślij za pomocą e-mail raport zostanie dołączony do wiadomości e-mail w wybranym formacie: PDF, MS Word, MS Excel, zgodnie z ustawieniami ustawieniami wysyłki e-mail.

Ta opcja wysyłki nie zabezpiecza załączników hasłem.

 

Wyślij za pomocą e-mail

Wyślij za pomocą zabezpieczonego e-mail – raport zostanie dołączony do wiadomości e-mail w formacie PDF zgodnie z ustawieniami ustawieniami wysyłki e-mail.

 

btn_zapis_eteczka_n

Dodaj do e-Teczki – zapisuje raport w e-Teczce pracownika

 

Eksportuj

Eksportuj umożliwia zapisywanie pliku w wybranej lokalizacji w formacie PDF, MS Word lub MS Excel.

 

Miniatury

Miniatury umożliwia wyświetlenie listy stron raportu w postaci miniatur.

 

Pierwsza strona

Pierwsza strona umożliwia przejście do pierwszej strony wydruku.

 

Poprzednia strona

Poprzednia strona umożliwia przejście do poprzedniej strony wydruku.

 

Następna strona

Następna strona umożliwia przejście do następnej strony wydruku.

 

Ostatnia strona

Ostatnia strona umożliwia przejście do ostatniej strony wydruku.

 

Lupa

Lupa umożliwia powiększenie/pomniejszanie wydruku raportu.

 

Pomniejsz

 

Pomniejsz umożliwia pomniejszanie wydruku na ekranie.

 

Powiększ

Powiększ umożliwia powiększenie wydruku na ekranie.

 

Wiele stron

Wiele stron umożliwia podgląd wielu stron jednocześnie.

 

Zakończ

Zakończ zamyka podgląd wydruku.