Kartoteki > Raporty > Widok wydruku

Drukuj

Widok wydruku

Po wywołaniu dowolnego polecenia powodującego wykonanie raportu, pojawia się okno, w którym można obejrzeć widok wydruku raportu oraz skierować wydruk na drukarkę. Tytuł tego okna zależy od wydruku.

 

b_zoom_i1

 

Powiększ – umożliwia powiększenie widoku wydruku na ekranie.

 

b_zoom_o1

 

Pomniejsz – umożliwia pomniejszanie widoku wydruku na ekranie.

 

B_PIESTR1

 

Pierwsza strona – umożliwia przejście do pierwszej strony wydruku.

 

B_POPSTR1

 

Poprzednia strona – umożliwia przejście do poprzedniej strony wydruku.

 

B_OSTSTR1

 

Ostatnia strona – umożliwia przejście do ostatniej strony wydruku.

 

B_NASSTR1

 

Następna strona – umożliwia przejście do następnej strony wydruku.

 

B_raport

 

Wydruk – możesz wydrukować raport na drukarce.

 

B_Pdf

 

Utwórz raport w formacie PDF – otwiera dialog zapisu do pliku PDF.

 

btn_zapis_eteczka

Dodaj do e-Teczki – zapisuje raport w e-Teczce pracownika.

 

b_nast_str

 

Podgląd następnej strony – tworzy podgląd kolejnej strony wydruku gdy raport został utworzony bez grupowania stron.

 

b_zamknij_pdf

 

Zamknij – zamyka podgląd wydruku.

 

Zobacz także:

Raporty – generowanie raportów w formacie PDF