Kartoteki > Raporty > Raporty - generowanie raportów w formacie PDF

Drukuj

Raporty – generowanie raportów w formacie PDF

W oknie Symfonia® PDF na zakładce Właściwości znajdują się pola przechowujące dane dotyczące raportu, które zostaną przeniesione do dokumentu PDF.

 

Autor – w tym polu identyfikowana jest osoba, która była zalogowania w programie podczas generowania raportu.

Tytuł – w tym polu domyślnie pojawia się nazwa raportu zdefiniowana w programie. Można ją zmienić nadając raportowi inną nazwę.

Temat – w tym polu można wpisać temat, z którym związany jest raport.

Słowa kluczowe – w tym polu można określić słowa kluczowe, które później mogą być używane w systemach wyszukiwania.

 

Dane z wypełnionych pól pojawią się następnie jako właściwości dokumentu w oknie Podsumowanie dokumentu przeglądarki plików PDF.

 

W oknie Symfonia® PDF na zakładce Plik należy wpisać nazwę tworzonego pliku PDF, domyślnie podpowiada się nazwa generowanego raportu.

 

Miejsce, w którym zostanie umieszczony plik PDF z raportem, można wybrać poprzez zaznaczenie pola opcji. Zaznaczając pole Zapisz na dysku można go zapisać na wybranym nośniku danych. Ścieżkę dostępu do miejsca, gdzie zostanie zapisany plik PDF można wskazać po kliknięciu przycisku Można także przesłać utworzony dokument do adresata poczty elektronicznej wybierając odpowiednie pole opcji. W takim przypadku raport po przekształceniu do pliku PDF zostanie automatycznie umieszczony jako załącznik w oknie aplikacji do obsługi poczty elektronicznej.