Firma > Wartości domyślne

Drukuj

Wartości domyślne

Zakładka Wartości domyślne prezentuje elementy globalnego systemu kadrowo-płacowego w aktywnym okresie płacowym oraz umożliwia zmienę tych wartości.

W lewej części okna - Parametry / Składniki ustalasz wartości wynagrodzeń dla firmy dostępne później w oknach pracowników i wzorców jako wartości globalne. W prawej części okna - Naliczenia / Obciążenia przeglądasz wartości zbiorczych naliczeń dla firmy.

 

Na zakładce Wartości domyślne możesz przeprowadzać następujące operacje:

 

b_e-przel

Podgląd e-Przelewów – otwiera okno podglądu wygenerowanych dla firmy przelewów elektronicznych.

 

B_podgl_przel

 

Podgląd przelewów – otwiera okno Podaj wartości parametrów.

 

B_CALCG1

 

Oblicz wartości zbiorcze – służy do liczenia wartości zbiorczych, liczonych na podstawie danych poszczególnych pracowników [Alt + R].

 

B_raport

 

Wykonaj raport – otwiera okno Raport, z którego możesz wygenerować odpowiedni raport.

 

b_odsw

 

Odczytaj – powoduje ponowne wczytanie definicji elementów wchodzących w skład systemu wynagrodzeń firmy. Jest to przydatne np. w przypadku, gdy nie zamykając okna firmy zmienisz definicję elementu kadrowo-płacowego Wtedy program nie zaktualizuje automatycznie okna firmy i potrzebne jest polecenie ponownego wczytania elementów [F5].

 

 

Operacje menu podręcznego

Anuluj zmiany – wybranie polecenia powoduje anulowanie wprowadzonych zmian.

Przelicz element – wybranie polecenia powoduje przeliczenie danego elementu.

Edycja wartości kadrowej – wybranie polecenia otwiera okno Edycja elementu kadrowego.

Poprzedni okres – wybranie polecenia powoduje przejście do poprzedniego okresu.

Następny okres – wybranie polecenia powoduje przejście do następnego okresu.

Kalkulator – wybranie polecenia wyświetla kalkulator podręczny.

Edycja elementu – wybranie polecenia otwiera okno edycji elementu kadrowo-płacowego.

Skopiuj arkusz do schowka – wybranie polecenia powoduje skopiowanie arkusza do schowka.

 

Kolejność elementów ustalana jest w oknie z systemem wynagrodzeń firmy.

 

 

Składniki wynagrodzeń Statystyki firmy