Firma > Składniki wynagrodzeń

Drukuj

Składniki wynagrodzeń

Okno prezentuje strukturę systemu wynagrodzeń firmy w wybranym okresie płacowym oraz umożliwia dokonywanie modyfikacji tej struktury, czyli dodawanie, usuwanie i zmianę kolejności poszczególnych składowych systemu wynagrodzeń. Zarządzanie systemem wynagrodzeń wykonywane jest przez przypisywanie poszczególnych elementów kadrowo-płacowych do firmy w poszczególnych okresach płacowych lub jako Domyślny system wynagrodzeń firmy.

 

syst_wyn_fir_01

 

Aby dodać element do systemu wynagrodzeń

1.Przeciągnij element z katalogu elementów kadrowo-płacowych po prawej stronie do listy elementów po lewej stronie okna.

lub

Wybierz przycisk b_newitm10

2.W oknie Dodawanie elementów kadrowo-płacowych wskaż, który element chcesz dodać do systemu wynagrodzeń.

 

 

Uprawnienie firmy do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego Wartości domyślne