Firma > Statystyki firmy

Drukuj

Statystyki firmy

Statystyka firmy, podobnie jak karta wynagrodzeń pracownika prezentuje w tabelarycznej postaci zestawienie różnych informacji na przestrzeni całego roku (w układzie miesięcznym). Prezentowane mogą być np. Kwota brutto dla firmy, Kwota zaliczek dla firmy, Łączna składka ZUS dla firmy.

 

Domyślnie program wyświetla informacje w rozbiciu na wszystkie utworzone okresy płacowe. Możliwe jest też grupowanie danych według miesięcy kalendarzowych.

 

Aby wyświetlić zestawienia statystyki

1.Z listy Zestaw wybierz zestaw elementów, który chcesz wyświetlić.

2.W polach Data od, do podaj okres, dla którego chcesz przygotować zestawienie.

3.Domyślnie dane wyświetlane są w rozbiciu na poszczególne okresy płacowe. Aby zsumować dane według miesięcy zaznacz opcję Wartości zgrupowane oraz wybierz z listy Typ metodę grupowania według miesiąca bazowego, podatkowego lub ZUS.

4.Kliknij przycisk b_odsw (F5) aby obliczyć wybraną statystykę.

Tabelę z zestawieniem można wydrukować wybierając z menu podręcznego polecenie Drukuj tabelę.

 

Aby przygotować wydruk zestawienia za wybrany rok

1.Wybierz przycisk b_druk.

2.W oknie Wykonaj raport wybierz Zestawienia \ Dla kierownika \ Statystyka firmy.

 

Aby utworzyć własny zestaw składników dla statystyki

1.Wybierz okno Kartoteki \ Zestawy elementów \ zestaw Firma - definicje \ Statystyki (podsumowania).

2.Kliknij przycisk B_KATDOD1.

3.W oknie Nowy katalog podaj nazwę tworzonego zestawu i kliknij Utwórz.

4.Na liście Zestawy elementów wybierz dodany zestaw.

5.Kliknij przycisk Dodaj.

6.W oknie Dodawanie elementów kadrowo-płacowych wybierz element, który ma znaleźć się na zestawieniu statystyki i kliknij przycisk Dodaj. Dodaj w ten sposób pożądane elementy.

Za pomocą przycisków b_down1 b_up1 możesz określić kolejność wyświetlania dodanych elementów.

hmtoggle_plus1Sposób obliczania wartości elementu

 

Wartości domyślne Miesiące i lata