Kartoteki > Obiekty kalendarzowe > Rodzaje pracy

Drukuj

Rodzaje pracy

Po wybraniu w lewej części okna na drzewku Katalog obiektów kalendarzowych gałęzi Rodzaje pracy, w prawej części okna pojawi się lista Rodzajów pracy zdefiniowanych w programie oraz ich priorytet:

Domyślny rodzaj pracy

Przerwa na posiłek

 

Zobacz także:

W celu zdefiniowania nowego rodzaju pracy – Definicja rodzaju pracy – okno.