Kartoteki > Obiekty kalendarzowe > Definicje obiektów kalendarzowych > Definicja rodzaju pracy

Drukuj

Definicja rodzaju pracy

Okno można też odtworzyć wybierając polecenie Nowy z menu kontekstowego lub edytując wybrany rodzaj pracy (np. dwukrotne kliknięcie wybranego rodzaju pracy).

 

W oknie możesz ustalić podstawowe atrybuty dla danego rodzaju pracy:

 

Dane podstawowe

Nazwa – w tym polu należy wpisać unikalną nazwę definiowanego rodzaju pracy.

Skrót – w tym polu należy podać skrót definiowanego rodzaju pracy.

Praca w szczególnych warunkach – zaznaczenie tego pola nadaje definiowanej pracy cechy pracy w warunkach szczególnych.

 

Wymiar pracy  

nie wchodzi do wymiaru pracy – ten rodzaj pracy nie jest wynagradzany.

do wymiaru pracy wchodzi zdefiniowany okres – wybór tego pola i wpisanie okresu czasu oznacza, że wpisany okres czasu jest opłacany przez pracodawcę.

do wymiaru pracy wchodzi cały okres – wybór tego pola oznacza, że wykonywany rodzaj pracy jest w całości opłacany przez pracodawcę.

 

Stawka godzinowa

nie dotyczy – ten rodzaj pracy nie jest wynagradzany wg stawki godzinowej.

element kadrowy – wybór tego pola umożliwia wstawienie elementu kadrowego, wg którego ustalana jest stawka wynagrodzenia godzinowego dla definiowanego rodzaju pracy.

 

B_3dot

 

Przycisk otwiera okno Wybierz element kadrowo-płacowy,wg którego obliczana jest stawka wynagrodzenia godzinowego za wykonanie definiowanego rodzaju pracy.

Sposób prezentacji

kolor tła – w tym polu możemy wybrać dla definiowanego rodzaju pracy kolor tła w kalendarzu.

 

RCP erp_rcp

identyfikator używany przez system RCP – w tym polu należy podać unikatowy numer identyfikatora dla tworzonej definicji rodzaju pracy.