Czas pracy > Rejestracja czasu pracy > Ręczne dodawanie zapisów RCP

Drukuj

Ręczne dodawanie zapisów RCP erp_rcp

Aby ręcznie wprowadzić zapis RCP:

1.W oknie Rejestracja czasu pracy [Ctrl+6] przejdź na zakładkę Zapisy RCP.

2.Z rozwijanego drzewka Katalog pracowników wybierz pracownika, dla którego chcesz dodać zapis RCP.

3.Kliknij przycisk b_dodaj_s.

4.W pierwszej kolumnie Data podaj datę rejestracji zapisu RCP.

5.W pierwszej kolumnie I_RCPst2 określ rodzaj wejścia:

RCPslu1 dla wejścia służbowego,

rcp_wewy_norm dla wejścia normalnego,

RCPpriv1 dla wejścia prywatnego.

6.Podaj Datę i Czas wejścia.

7.W drugiej kolumnie I_RCPst2 określ rodzaj wyjścia:

RCPslu1 dla wyjścia służbowego,

rcp_wewy_norm dla wyjścia normalnego,

RCPpriv1 dla wyjścia prywatnego.

8.Podaj Datę i Czas wyjścia.

9.Kliknij przycisk Zapisz.