Firma > Dodawanie rachunków bankowych

Drukuj

Dodawanie rachunków bankowych

Aby dodać rachunek bankowy firmy

1.W oknie Firma \ zakładka Dane firmy kliknij przycisk Edytuj dane firmy.

2.W sekcji Rachunki bankowe kliknij Dodaj.

3.W oknie Rachunki bankowe firmy kliknij Dodaj.

4.Uzupełnij dane rachunku i je zapisz.

5.Wybierz Użyj aby dodać rachunek do firmy.

 

 

Wprowadnie danych firmy Parametry ZUS