Przelewy > Wykorzystanie parametrów przelewów

Drukuj

Wykorzystanie parametrów przelewów

Parametry mają za zadanie uproszczenie schematów przelewów ograniczając ich liczbę do kilku uniwersalnych schematów. Dzięki temu systemy przelewów mogą być bardziej elastyczne, mieć zwartą i przejrzysta budowę. Wszystkie pola tekstowe schematów i ich definicji mają możliwość wprowadzenia parametru zamiast konkretnej wartości. Wartością takiego pola będzie wartość parametru pobrana lub wyliczona dla danego pracownika w konkretnym okresie płacowym w momencie generowania przelewu.

 

Parametry dzielimy na:

#Parametry przetwarzane są bez udziału użytkownika w momencie generowania przelewów lub księgowań. Przykładowe pola obsługiwane przez ten typ parametrów: Nazwa odbiorcy, Rachunek odbiorcy, Opis Wn / Ma, Kwota itp.

@Zapytania muszą zostać wpisane lub wybrane z podpowiedzi przez użytkownika w trakcie procesu generowania przelewów. Mają częściej zastosowanie dla przelewów, pozwalają np. określić już w momencie generowania przelewu, z którego konta firmy należy przelać pieniądze na konkretny rachunek. Ustawienie pochodzące z Zapytania jest takie samo dla wszystkich przelewów generowanych wspólnie. Wartości podpowiedzi pobierane są z wartości kadrowych firmy. Przykładowe pola obsługiwane przez ten typ parametrów: Wpłata / przelew, Rachunek zleceniodawcy.

 

Odwołanie do parametru tworzone jest przez dodanie znaku # (dla parametrów zapytań @) do nazwy parametru np: #nazwa. Wszystkie znaki oddzielone od parametru znakiem specjalnym (np: /,\,-,&,*...) lub spacją traktowane są jako stała wartość tekstowa.

Jeżeli wartość parametru będzie zawierać w sobie tekst poprzedzony znakiem # program potraktuje to jak odwołanie do innego parametru o podanej nazwie. W ten sposób można tworzyć makrodefinicje. Na przykład tekst #par1-#par2 oznacza: weź wartość parametru par1, następnie znak – (myślnik), a następnie wartość parametru par2. Gdyby wartość parametru par1 była następująca #par3-#par4 oznacza to, że tekst #par1-#par2 jest tożsamy tekstowi #par3-#par4-#par2.

 

Zobacz także:

Funkcje i operacje matematyczne