Kartoteki > Obiekty kalendarzowe > Pory nocne

Drukuj

Pory nocne

Okno przedstawia listę zdefiniowanych w programie pór nocnych.

Obiekty kalendarzowe tego typu wykorzystywane są do określania czasu trwania pory nocnej dla firmy oraz grup pracowników.

 

Domyślna Pora nocna dla firmy

Ustawienie domyślnej pory nocnej dla firmy wykonujemy przez wybranie w oknie Firma na zakładce Kalendarz z rozwijanej listy Pora nocna wcześniej utworzonej definicji.

 

Pora nocna dla grup pracowników

Ustawienie pracownikowi lub grupie pracowników innej pory nocnej niż domyślnej dla firmy wykonuje się poprzez przypisanie im wzorca kadrowego definiującego porę nocną.

Tworząc wzorzec definiujący porę nocną należy na zakładce Wzorzec zaznaczyć opcję wzorzec definiuje porę nocną a następnie na zakładce Kalendarz wybrać wcześniej utworzoną definicję pory nocnej.

 

Widok okna

Na pasku narzędziowym znajdują się przyciski:

b_edtemp10

– otwiera okno edycji aktualnie wybranej definicji.

 

b_dodaj1

– dodaje nową definicję pory nocnej.

 

b_usun

– usuwa wybraną definicję pory nocnej.

 

 

Zobacz także:

Definicja pory nocnej