Pracownik > Organizacja pracowników w katalogach

Drukuj

Organizacja pracowników w katalogach

Dodawanie katalogów

1.Wybierz katalog pracowników, do którego dodany zostanie podkatalog.

2.Kliknij przycisk B_KATDOD1 ponad drzewkiem katalogów pracowników.

3.W oknie Nowy katalog podaj nazwę tworzonego katalogu.

4.Zatwierdź operację przyciskiem Utwórz.

 

Usuwanie katalogów

1.Wybierz katalog pracowników, który chcesz usunąć.

2.Kliknij przycisk B_KATUS1 ponad drzewkiem katalogów pracowników.

3.W oknie komunikatu potwierdź operację usunięcia przyciskiem Tak.

 

Dodawanie pracowników do katalogów

1.Kliknij przycisk Pracownicy [Ctrl + F1].

2.Wybierz katalog główny: Katalog pracowników.

3.W oknie Pracownicy zaznacz pracownika lub grupę pracowników.

4.Metodą przeciągnij i upuść umieść pracowników w wybranym katalogu. Pracownik może znajdować się w wielu katalogach jednocześnie.

 

Przeciągniecie pracownika z podkatalogu powoduje przeniesienie go do nowego katalogu.

 

Usuwanie pracowników z katalogów

1.Kliknij przycisk Pracownicy [Ctrl + F1].

2.W oknie Pracownicy wybierz w katalog, z którego chcesz pracownika usunąć.

3.Wybierz pracownika lub grupę pracowników do usunięcia.

4.Wybierz z menu podręcznego dla listy pracowników polecenie Usuń z grupy lub kliknij przycisk Usuń [Ctrl + szary-].

5.Potwierdź wykonanie operacji klikając przycisk Tak.

 

Przy usuwaniu pracowników należy zwracać uwagę na wyświetlane komunikaty programu. Usunięcie pracownika z głównego katalogu Katalog pracowników przyciskiem Usuń [Ctrl + minus z klawiatury numerycznej] lub poleceniem z menu kontekstowego Usuń z grupy bezpowrotnie usunie jego dane z bazy.

 

Zobacz również:

Prawa użytkowników do katalogów