Kartoteki > Raporty > Drukowanie raportów

Drukuj

Drukowanie raportów

Po wykonaniu raportu tworzącego wydruk otwiera się okno z podglądem wydruku. Tak utworzony podgląd można wydrukować klikając przycisk B_raport (Ctrl+P) lub zapisać w formacie PDF klikając przycisk B_Pdf.

 

Np. aby wydrukować:

PIT-4R – na drzewku raportów otwórz (kliknij PLUS10) katalog FOLDER_C10 PIT następnie wybierz raport PIT-4R. Kliknij przycisk Wykonaj. Wprowadź parametry wydruku i kliknij OK.

Przelewy – otwórz FOLDER_C10 Przelewy i wybierz raport Przelewy. Kliknij przycisk Wykonaj. Wybierz Okres bazowy, z którego zostaną pobrane dane, określ Rodzaj przelewu i zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem OK.

 

Nie wszystkie przelewy można wykonać z kartoteki raportów, wiele raportów dla poprawnego wykonania wymaga wskazania konkretnych danych (np. pracownika, listy płac).

 

Po obejrzeniu podglądu wydruku kliknij B_raport i OK aby wydrukować raport.

Jeśli raport nie został wykonany z grupowaniem stron kliknięcie przycisku b_nast_str utworzy kolejne strony podglądu wydruku.

 

Wskazówka:

Aby poprawnie wydrukować raport na gotowym formularzu wybieraj raporty z dopiskiem nadruk.

Po kliknięciu Wykonaj program poprosi o wpisanie lub potwierdzenie dodatkowych danych, między innymi takich jak przesunięcie wydruku względem papieru w poziomie i w pionie (tzw. Offset x i Offset y). Należy tu dobrać odpowiednie wartości tak aby wydruk trafił w odpowiednie pola.