Pracownik > Dodawanie/usuwanie pracownika

Drukuj

Dodawanie/usuwanie pracownika

Przed dodaniem pierwszego pracownika, załóż okres płacowy dla wynagrodzenia pracownika.

 

Dodawanie pracownika

Kliknij przycisk Pracownicy [Ctrl + 1].

1.W oknie Pracownicy kliknij przycisk Dodaj [Ctrl + szary+].

2.W oknie Pracownik uzupełnij podstawowe informacje o pracowniku.

3.Aby zatwierdzić dodanie pracownika kliknij przycisk Zapisz [Shift + Enter].

 

Usuwanie pracownika

1.Kliknij przycisk Pracownicy [Ctrl + 1].

2.Wybierz pracownika lub grupę pracowników do usunięcia.

3.Wybierz z menu podręcznego dla listy pracowników polecenie Usuń.

4.Potwierdź wykonanie operacji klikając przycisk Tak.

 

Przy usuwaniu pracowników należy zwracać uwagę na wyświetlane komunikaty programu. Polecenie z menu kontekstowego Usuń z grupy oraz przycisk Usuń [Ctrl + minus z klawiatury numerycznej] na oknie Pracownicy służy do usuwania pracowników z katalogów ale usunięcie pracownika z głównego katalogu pracowników oznacza też usunięcie jego danych z bazy.