Kartoteki > Obiekty kalendarzowe > Definicje obiektów kalendarzowych > Wzorzec czasu pracy - zakładka Użycie

Drukuj

Definiowanie wzorców czasu pracy – zakładka Użycie

Okno prezentuje, w jakich innych wzorcach został użyty dany wzorzec.

 

Zakładki

Wzorzec czasu pracy – na tej zakładce znajdują się ustawienia definicji wzorca czasu pracy.

Użycie – pozwala przełączyć się do okna użycia wzorca i obejrzeć, w jakich wzorcach został użyty dany wzorzec.