Kartoteki > Obiekty kalendarzowe > Definicje obiektów kalendarzowych > Wzorzec czasu pracy - zakładka Wzorzec kadrowy

Drukuj

Definiowanie wzorców czasu pracy – zakładka Wzorzec kadrowy

Informacje podstawowe

Nazwa – w tym polu należy wpisać unikalną nazwę wzorca czasu pracy.

Skrót – skrócona nazwa wzorca czasu pracy.

Opis – w tym polu można podać informacje dotyczące wzorca, ułatwiające późniejszą jego identyfikację.

 

Domyślnie, podczas inicjalizowania kalendarza, pierwszy dzień tego wzorca skojarz z: – w tym polu listy należy wybrać dzień, od którego będzie zaczynał się kalendarz inicjalizowany danym wzorcem. Do wyboru jest pierwszy dzień wskazanego okresu lub wybrany dzień tygodnia.

 

Wypełnienie powyższych pól wystarcza do stworzenia wzorca, będzie on jednak pusty (nie będzie zawierał żadnych składowych, które definiują jego działanie). Należy dodać składowe czasu pracy do wzorca.

 

Harmonogram

Z prawej strony znajdują się Składowe wzorca czasu pracy czyli obiekty, z których jest budowany wzorzec. Jeżeli budujemy nowy wzorzec to okno składowych wzorca czasu pracy jest puste.

 

Z lewej strony znajdują się dostępne Schematy czasu pracy, które metodą przeciągnij i upuść można dodawać do składowych wzorca czasu pracy.

 

Zakładki

Wzorzec czasu pracy – na tej zakładce znajdują się ustawienia definicji wzorca czasu pracy.

Użycie – pozwala przełączyć się do okna użycia wzorca i obejrzeć, w jakich wzorcach został użyty dany wzorzec.

 

Tworzenie wzorca czasu pracy

Aby zbudować wzorzec czasu pracy należy zdefiniować rodzaje pracy, które będą wykonywane przez pracowników należących do wzorca. Następnie określić rodzaje dni, jakie będą występować we wzorcu (np. dni robocze, dni wolne od pracy itp.) oraz zdefiniować wzorce dni uwzględniające czas i rodzaj wykonywanej pracy.

 

Jeżeli wszystkie składowe wzorca zostały prawidłowo określone, to w prawym oknie definicji wzorca czasu pracy należy kliknąć przycisk Nowa składowa wzorca czasu pracy. Otworzy się okno Dodawanie wzorców czasu do wzorca czasu pracy.

 

Po dodaniu wszystkich wzorców należy zapisać dane dotyczące wzorca.

 

Wzorzec czasu pracy można budować również metodą „przeciągnij i upuść". W prawym oknie na drzewku Schematy czasu pracy należy wybrać odpowiednie wzorce czasu pracy lub dnia, za pomocą myszy przenieść je do lewego okna i upuścić na drzewku Składowe wzorca czasu pracy.