Kartoteki > Obiekty kalendarzowe > Definicje obiektów kalendarzowych > Wzorzec dnia - zakładka Wzorzec kadrowy

Drukuj

Definiowanie wzorców dni – zakładka Wzorzec kadrowy

Wybranie zakładki Wzorzec kadrowy otwiera okno, gdzie możemy wybrać wzorzec kadrowo-płacowy, do którego zostanie przyporządkowany pracownik, jeśli w jego kalendarzu wystąpi aktualnie edytowany wzorzec dnia.

 

Zakładki:

Wzorzec dnia – otwiera zakładkę definicji wzorca dnia.

Wzorzec kadrowy – w tym oknie wybieramy wzorzec kadrowo-płacowy, do którego zostanie przyporządkowany pracownik, jeśli w jego kalendarzu wystąpi aktualnie edytowany wzorzec dnia.

Użycie – pozwala na przełączenie się do okna użycia wzorca i obejrzeć, w jakich wzorcach został użyty dany wzorzec.