Kartoteki > Obiekty kalendarzowe > Definicje obiektów kalendarzowych > Definicja pory nocnej

Drukuj

Definicja pory nocnej

W tym oknie ustalamy podstawowe atrybuty dla danej definicji pory nocnej:

 

Dane podstawowe

Nazwa – w polu należy wpisać unikalną nazwę definiowanego rodzaju dnia.

Skrót – w polu można podać skróconą nazwę wzorca.

 

Parametry pory nocnej

Początek pory nocnej – godzina rozpoczęcia pory nocnej.

Koniec pory nocnej – godzina zakończenia pory nocnej.

Priorytet – priorytet obiektu kalendarzowego.

Aktywna pora nocna – określa czy definicja będzie widoczna przy wyborze pory nocnej dla firmy i wzorców.