Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Klucz sprzętowy

Drukuj

Klucz sprzętowy

Klucz sprzętowy jest rozwiązaniem zabezpieczającym produkty Symfonia stosowanym do aktywacji programów. Ten rodzaj licencjonowania i aktywacji programów przeznaczony jest dla biur rachunkowych, oraz firm prowadzących księgowość wielu firm (np. firm zależnych). Aktywacja programów z wykorzystaniem klucza sprzętowego eliminuje konieczność niezależnego aktywowania każdej firmy założonej w programie.

 

Ustawienia serwera

Protokoły

Serwer klucz sprzętowych do komunikacji z klientem może używać jednego z poniższych protokołów sieciowych:  

local interprocess communication - LPC (ncalrpc) - jest on stosowany do łączenia się z klientem uruchamianym wyłącznie na tej samej stacji roboczej co klient;

NetBEUI (ncacn_nb_nb)

Named Pipes (ncacn_np)

TCP/IP (ncacn_ip_tcp)

Protokoły te są uruchamiane automatycznie, w zależności od ich dostępności w systemie. Plik logu serwera pokazuje które protokoły zostały uruchomione lub jakie problemy wystąpiły podczas ich uruchamiania.

EndPoints

Podczas uruchamiania protokołów punkty końcowe (EndPoints) przydzielane są automatycznie na podstawie ustawień systemu i dostępnych portów. Możliwe jest jednak przekazanie serwerowi dodatkowych parametrów EndPoints ułatwiających komunikację klient-serwer. Parametry te możemy zdefiniować umieszczając odpowiednie wpisy w rejestrach.  

 

Ustawienia w systemie 32 bitowym zapisywane są pod ścieżką:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symfonia\HK\Server\EndPoints

W przypadku systemów 64 bitowych jest to:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symfonia\HK\Server\EndPoints

Dla protokołu TCP\IP umieszczając ciąg ncacn_ip_tcp z wartością tekstową 5678 powoduje uruchomienie serwera, który będzie nasłuchiwał na porcie TCP o numerze 5678. Tego typu rozwiązanie może być korzystne przy konfiguracjach z zaporą ogniową (firewall) - umożliwi otwarcie tylko jednego portu dla serwera do komunikacji z klientami klucza.
 

Dodatkowo może być konieczne odblokowanie portu 135 TCP (Location Service - endpoint resolution).

Dla protokołu Named Pipes umieszczając ciąg ncacn_np z wartością tekstową \pipe\hk.

Nie jest zalecane ręczne definiowanie EndPoints w rejestrach. Powinno być to robione wyłącznie przez doświadczonych administratorów i tylko w szczególnych przypadkach.

 

Ustawienie parametrów pracy Zapory systemu Windows 10

Ustawienia klienta

Konfiguracja klienta wykonywana jest w trakcie instalacji Klienta Serwera Kluczy Sprzętowych.

dt_hk_01

 

Ustawienia klienta serwera kluczy sprzętowych przechowywane są w rejestrach systemu na ścieżce:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symfonia\HK\Client

Lub dla systemów 64 bitowych ustawienia zapisywane są pod ścieżką:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symfonia\HK\Client

Ciąg Enabled – wartości 1 – włączony lub 0 – wyłączony określają czy korzysta z serwera kluczy.

Ciąg NetworkAddress - nazwa serwera klucza sprzętowego lub jego IP dla połączenia TCP\IP.  

Ciąg Protocol - protokół jaki jest wykorzystywany do połączenia do serwera (ncalrpc, ncacn_ip_tcp, ncacn_np, ncacn_nb_nb). Domyślnie przyjmowany ncalrpc dla komunikacji z lokalnym serwerem.

Ciąg EndPoint - punkt dostępu do serwera, wartości tekstowe odpowiednie do użytego protokołu. W przypadku braku lub niewypełnienia wartości klient automatycznie poszukuje i wykrywa parametry połączenia dla serwera.

 

Definiowanie ustawień klienta poprzez rejestry systemowe nie jest zalecane.

 

Zobacz także:

Logowanie informacji