Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Klucz sprzętowy > Logowanie informacji

Drukuj

Logowanie informacji

Logowanie informacji to zapisywanie do wydzielonych plików informacji technicznych o kolejnych działaniach uruchamianych przez program. Informacje zapisane w plikach logów mogą być wykorzystane przy rozwiązywaniu problemów związanych z pracą programów. Narzędzia przeznaczone do obsługi kluczy sprzętowych mają wbudowane mechanizmy logowania informacji. Aby włączyć mechanizmy logowania informacji, należy zmienić odpowiednie wpisy w rejestrach.

 

Dla klienta

Na ścieżce (system 32 bitowy):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symfonia\HK\Client

Lub dla systemów 64 bitowych ustawienia zapisywane są pod ścieżką:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symfonia\HK\Client

 

Trace - Włączenie (1) lub Wyłączenie(0) operacji logowania danych.

TraceFile - Wskazanie na położenie katalogu, w którym będą tworzone pliki logów, oraz początek nazwy pliku logu, np. dla domyślnych ustawień - C:\Symfonia\HkClient - nazwa pliku logu będzie miała następującą formę: C:\Symfonia\HkClient.179481562.log.

 

Dla serwera  

Na ścieżce (system 32 bitowy):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symfonia\HK\Server

Dla systemów 64 bitowych ustawienia zapisywane są pod ścieżką:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symfonia\HK\Serwer

Trace - Włączenie (1) lub Wyłączenie(0) operacji logowania danych.

TraceFile - Wskazanie na położenie katalogu, w którym będą tworzone pliki logów, oraz nazwa pliku logu Domyślna nazwa HKServer.log.

 

Opis kodów błędów rejestrowanych podczas logowania można znaleźć pod adresem:

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/debug/base/system_error_codes.asp

 

W przypadku włączenia logowania operacji serwera lub klienta kluczy sprzętowych należy bezwzględnie pamiętać o wyłączeniu po zakończeniu analizy. Pliki logów będą zajmowały miejsce na dysku, a ze względu na sposób zapisu fragmenty pliku logowania są zapisywane zwykle w wielu lokalizacjach i zaśmiecają dysk. Ponadto operacja logowanie zmniejsza wydajność pracy.