Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Klucz sprzętowy > Ustawienie parametrów pracy Zapory systemu Windows 10

Drukuj

Ustawienie parametrów pracy Zapory systemu Windows 10

W celu przygotowania systemu do pracy po zainstalowaniu serwera kluczy sprzętowych:  

1.Otwórz okno ustawień Zapory systemu Windows, w Panelu sterowania.

2.Włącz zaporę jeśli jest wyłączona.  

3.Wybierz Zezwalaj programowi lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

4.W oknie Dozwolone aplikacje zaznacz HkServer.exe oraz określ w jakiej lokalizacji sieciowej (Domena, Prywatne, Publiczne) zapora zezwoli na komunikację.
Jeśli aplikacji nie ma na liście dodaj ją klikając przycisk Zezwalaj na dostęp innej aplikacji. Domyślna ścieżka instalacji to:
C:\Program Files\Symfonia\HK
Lub dla systemów 64 bitowych:
C:\Program Files (x86)\Symfonia\HK

dt_hk_w7-8_01

5.Zatwierdź wprowadzone zmiany.