Strona startowa

Drukuj

Definiowanie kont w schemacie księgowań

Do definiowania numerów kont można wykorzystać makra oraz parametry.

Makra są to symbole, które podczas dekretowania dokumentu zostaną zastąpione odpowiednimi identyfikatorami Finanse i Księgowość.

Parametry to symbole, które podczas dekretowania zostaną zastąpione odpowiednimi symbolami kont. Poza predefiniowanymi parametrami (opisanymi poniżej), użytkownik może definiować własne parametry. Przy określaniu wartości parametrów można korzystać z makr. Umieszczając parametr w schemacie księgowania należy poprzedzić jego nazwę znakiem "#".

 

Po kliknięciu przycisku 0PRZ_DN5 obok pola konto program wyświetla okno umożliwiające przeglądanie i wstawianie do definicji konta dostępnych dla danej kategorii dokumentów makr i parametrów. Aby otworzyć stronę zawierającą odpowiednie parametry, należy kliknąć wybrany listek u dołu okna.

hmtoggle_plus1Predefiniowane makra dla symboli kont

 

Predefiniowane parametry i makra