Komunikaty obsługi bazy danych > Reakcja na komunikaty

Drukuj

Reakcja na komunikaty

Jeśli program wykryje nieprawidłowość, natychmiast zawiesza działanie, oraz wyświetla okno dialogowe, które zawiera skrótowy opis zaistniałej sytuacji i przyciski poleceń pozwalające wybrać sposób reakcji użytkownika. Możliwe są następujące sposoby reakcji (polecenia):

Powtórz operację

Odwołaj operację

Ignoruj

Stwórz bazę

Zapisz zmiany

Wczytaj zmiany

Usuń element z listy

 

Zobacz też:

Zgłoszenie komunikatu do pomocy technicznej