Strona startowa

Drukuj

Ignoruj

Kontynuj wykonanie operacji, pomimo wystąpienia komunikatu. Kontynuacja jest możliwa np. przy otwieraniu okien zawierających listy. Zignorowanie komunikatu oznaczać będzie, że pozycja listy dla której wystąpił błąd nie pojawi się na ekranie. Polecenia tego należy użyć dopiero wtedy, gdy powtórzenie operacji nie przyniesie rezultatu. Dalsza praca z programem jest możliwa.