Komunikaty obsługi bazy danych > Zgłoszenie komunikatu do pomocy technicznej

Drukuj

Zgłoszenie komunikatu do pomocy technicznej

Aby zgłosić komunikat programu oraz ewentualne pytania lub sugestie do pomocy technicznej, należy kliknąć polecenie Pomoc z menu głównego programu, a następnie z rozwijanej listy wybrać polecenie Zgłoszenie problemu.