Sprzedaż > Polityka sprzedaży

Drukuj

Polityka sprzedaży

W programie Handel można zdefiniować odrębne warunki sprzedaży zarówno dla rodzaju kontrahenta jak i dla każdego kontrahenta z osobna, co umożliwia prowadzenie bardzo elastycznej polityki sprzedaży. Na dane określające warunki sprzedaży składają się:

Kredyt, limit kredytuMaksymalna wysokość kredytu. (W programie Handel „kredyt" oznacza sumę należności ze wszystkich nierozliczonych dokumentów sprzedaży).

Rejestr, typ i termin płatnościDomyślny rejestr pieniężny, w którym będą rejestrowane płatności i rozrachunki oraz domyślna forma płatności dla kontrahenta; można wybierać pomiędzy formami płatności zdefiniowanymi dla wybranego rejestru pieniężnego.

Ceny sprzedaży - Program umożliwia zarządzanie dziesięcioma cenami sprzedaży – nadawanie im nazw, opisów, dowolne określanie cen (Netto/Brutto) oraz przypisywanie cenom brutto powiązanych cen netto. Cena brutto zawiera podatek VAT, który obliczany jest na podstawie wybranej ceny netto. Cena brutto jest zawsze ceną złotówkową.

Ceny indywidualneCena indywidualna jest to cena ustalana niezależnie od cenników. Można ją ustalać:

W definicji rodzaju kontrahenta dla rodzaju towarów – dotyczy ona wszystkich towarów i wszystkich kontrahentów danego rodzaju

W definicji rodzaju kontrahenta dla konkretnego towaru – dotyczy ona konkretnego towaru i wszystkich kontrahentów danego rodzaju

W definicji kontrahenta dla rodzaju towarów – dotyczy ona wszystkich towarów danego rodzaju i konkretnego kontrahenta

W definicji kontrahenta dla konkretnego towaru – dotyczy ona konkretnego towaru i konkretnego kontrahenta

 

Ceny z cennika

Program umożliwia prowadzenie trzech cenników w cenach netto, czyli dla trzech wartości procentowych narzutu/marży, także w walutach, jednego cennika w cenie brutto. Cena brutto zawiera podatek VAT, obliczany na podstawie ceny sprzedaży netto, jest zawsze ceną złotówkową. W zależności od ustawienia parametru Marża / narzut – domyślny tryb pracy - Formatka ceny sprzedaży netto w oknie danych towaru są obliczane odmiennie. Podstawą do obliczenia wartości marży jest cena sprzedaży netto, podstawą obliczania wartości narzutu - cena bazowa.

 

narzut 4%:  cena bazowa 100%  narzut 4%

     |---------------------------------------||------------------|

     |----------------------------------------------------------|

        cena sprzedaży netto 104%

 

 

marża 4%:   cena bazowa 96%  marża 4%

     |---------------------------------------||------------------|

     |----------------------------------------------------------|

       cena sprzedaży netto 100%

 

Zobacz także:

Warunki sprzedaży

Ceny indywidualne

Rabat

Upust indywidualny, ilościowy procentowy, ilościowy kwotowy

Promocje okresowe