Strona startowa

Drukuj

Polityka sprzedaży

W programie Handel można zdefiniować odrębne warunki sprzedaży zarówno dla rodzaju kontrahenta jak i dla każdego kontrahenta z osobna, co umożliwia prowadzenie bardzo elastycznej polityki sprzedaży. Na dane określające warunki sprzedaży składają się:

limit kredytu,

Maksymalna wysokość kredytu. ( "kredyt" oznacza sumę należności ze wszystkich nierozliczonych dokumentów sprzedaży).

rejestr, typ i termin płatności,

Domyślny rejestr pieniężny, w którym będą rejestrowane płatności i rozrachunki oraz domyślna forma płatności dla kontrahenta; można wybierać pomiędzy formami płatności zdefiniowanymi dla wybranego rejestru pieniężnego

domyślny typ ceny i rodzaj (NETTO, BRUTTO) ceny sprzedaży

domyślny rabat.

Elementami kształtowania polityki sprzedaży są też ceny indywidualne, rabaty i upusty.

 

Rabat

Jest to procentowe zmniejszenie domyślnej ceny sprzedaży. Wartość rabatu można ustalać:

1.W definicji rodzaju kontrahenta – dotyczy on wtedy wszystkich towarów i wszystkich kontrahentów danego rodzaju

2.W definicji kontrahenta – dotyczy on wszystkich towarów i konkretnego kontrahenta

3.W dokumencie sprzedaży (pole rabat ) – dotyczy on konkretnego towaru i konkretnego kontrahenta

 

Ceny indywidualne

Cena indywidualna jest to cena ustalana indywidualnie, niezależnie od cenników. Można ją ustalać:

1.W definicji rodzaju kontrahenta dla rodzaju towarów – dotyczy ona wszystkich towarów i wszystkich kontrahentów danego rodzaju

2.W definicji rodzaju kontrahenta dla konkretnego towaru – dotyczy ona konkretnego towaru i wszystkich kontrahentów danego rodzaju

3.W definicji kontrahenta dla rodzaju towarów – dotyczy ona wszystkich towarów danego rodzaju i konkretnego kontrahenta

4.W definicji kontrahenta dla konkretnego towaru – dotyczy ona konkretnego towaru i konkretnego kontrahenta

 

Upusty

Upust indywidualny

Jest to procentowe zmniejszenie domyślnej ceny sprzedaży. Można go ustalać:

1.W definicji rodzaju kontrahenta dla rodzaju towarów – dotyczy on wszystkich towarów i wszystkich kontrahentów danego rodzaju

2.W definicji rodzaju kontrahenta dla konkretnego towaru - dotyczy on konkretnego towaru i wszystkich kontrahentów danego rodzaju

3.W definicji kontrahenta dla rodzaju towarów – dotyczy on wszystkich towarów danego rodzaju i konkretnego kontrahenta

4.W definicji kontrahenta dla konkretnego towaru - dotyczy on konkretnego towaru i konkretnego kontrahenta

Upust ilościowy procentowy

Jest to procentowe zmniejszenie domyślnej ceny sprzedaży o wartości zależnej od ilości sprzedawanego towaru. Można go ustalać:

1.W definicji rodzaju towaru – dotyczy on wszystkich towarów danego rodzaju

2.W definicji towaru – dotyczy on konkretnego towaru.

Upust ilościowy kwotowy

Jest to kwotowe zmniejszenie domyślnej ceny sprzedaży o wartości zależnej od ilości sprzedawanego towaru. Można go ustalać:

1.W definicji rodzaju towaru – dotyczy on wszystkich towarów danego rodzaju

2.W definicji towaru – dotyczy on konkretnego towaru.