Raporty graficzne > Okno graficznej prezentacji danych > Okno podglądu wydruku

Drukuj

Okno podglądu wydruku

W oknie podglądu wydruku widoczne są polecenia:

1. Menu główne

Plik:

ustawienia strony

drukowanie

zapisywanie wydruku

eksport dokumentu do plików PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV pliku tekstowego oraz dokumentu graficznego

wysłanie plików w wybranym formacie pocztą elektroniczną

zakończenie polecenia

 

Widok:

układ strony jako rozkładówki lub formacie ciągłym

widoczność paska narzędziowego i paska stanu

dostosowanie pasków narzędzi, poleceń i ustawień

 

Tło:

wybór koloru dla tła oraz okna definiowania znaku wodnego

 

2. Pasek narzędziowy

Użytkownik posiada możliwość posługiwania się szybkim dostępem z paska narzędziowego do poleceń wybranych w oknie dostosowywania poleceń i ustawień.