Raporty graficzne > Okno graficznej prezentacji danych > Okno podglądu wydruku > Okno dostosowania podglądu wydruku

Drukuj

Okno dostosowania podglądu wydruku

Okno dostosowania podglądu wydruku składa się z trzech zakładek:

1.Paski narzędzi – w tej zakładce można zaznaczyć, które z pasków - narzędziowy lub statusu oraz menu główne mają być widoczne na podglądzie wydruku. Użytkownik może zdefiniować swój pasek narzędziowy w oknie Nowy pasek narzędzi otwieranym poleceniem Nowy. Nowo zdefiniowany pasek można zmieniać i usuwać. Przywrócenie ustawień domyślnych dostępne jest pod przyciskiem Resetuj.

2.Polecenia – zakładka składa się z pola Kategorie i Polecenia oraz pola Opis.

3.Ustawienia – zakładka służy do zdefiniowania ustawień menu oraz narzędzi. W panelu Dostosowanie menu oraz narzędzia dostępne są opcje: Zawsze pokazuj pełne menu, Pokaż pełne menu po krótkiej przerwie, Resetuj dane o użyciu. W panelu Inny można wskazać wielkość ikon paska narzędziowego, podpowiadani na paskach narzędzi nazw poleceń oraz pokazywanie skrótów klawiszowych w podpowiedziach. Można też wybrać animację menu: domyślne ustawienia, brak, slajd, wygaszanie, rozwijanie, losowo.