Strona startowa

Drukuj

Raporty graficzne

Raporty graficzne umożliwiają przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie działalności przedsiębiorstwa. Zwiększenie efektywności procesu zarządzania dzięki szybkiemu dostępowi do informacji, to bardzo ważny etap w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Wizualna prezentacja kluczowych wskaźników pozwala dostrzegać zdarzenia, stany lub trendy, które wymagają szczególnej uwagi lub podjęcia działań przez wyspecjalizowane zasoby. Funkcjonalność ta wyróżnia się prostotą rozwiązania, ergonomią, spójnością oraz kompletnością.

 

Użytkownicy Raportów graficznych w poszczególnych programach mogą sporządzać zestawienia w obsługiwanych przez nich obszarach: sprzedaży, zakupu i finansów. Dane prezentowane są zarówno przy użyciu standardowych postaci, jak i typów zestawień graficznych zdefiniowanych przez Użytkowników.

 

Raporty graficzne objęte są odrębnym licencjonowaniem. W celu skorzystania z funkcji w niej zawartych należy zakupić stosowną licencję, a następnie ją aktywować podobnie jak się to odbywa przy zakupie nowej wersji programu. Wykupiona funkcjonalność dostępna jest na wszystkich terminalach obsługujących dany program, bez względu na liczbę stanowisk. Ograniczenia dostępu do danych na poszczególnych stanowiskach realizowane są poprzez system uprawnień do danych
i obszarów.